Головний редактор:
Горбань Олександр Володимирович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка, Заслужений працівник освіти Автономної Республіки Крим.

Члени редакційної колегії:
Бойченко Наталія Михайлівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
Тарасюк Лариса Сергіївна, доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та  історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
Кудря Ігор Георгійович, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
Недюха Микола Петрович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
Тимошенко Тарас Сергійович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та  історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
Прєдєіна Марія Юріївна, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та історії Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
Irena Wodzianowska, доктор філософії, асистент кафедри історії та історіографії Східної Європи Інституту історії Люблінського католицького університету Івана Павла II, Польща.