Рік заснування видання: 1918

Галузь знань: філософія

ISSN видання: 2709-2933 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ №23597-13437ПР від 16.10.2018 року.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського